Er zijn plannen om XXL windmolens dichtbij de woonwijken in Goirle te plaatsen

De gemeente Goirle is voornemens om samen met Tilburg een windmolenpark te realiseren in de weilanden tussen de woonwijk de Hoge Wal en de Beekse Bergen. Het moeten windmolens zijn met ‘maximaal rendement’ en zullen dus 250 meter hoog worden. Ter vergelijking: dat is 8 keer de flat bij de Oostplas of anderhalf keer Westpoint van Tilburg.

Door de beperkte ruimte in deze weilanden is de kans groot dat de windmolens geplaatst gaan worden op 500 meter afstand van de huizen. Windmolens zijn een belangrijk onderdeel voor de energietransitie, maar geven ook overlast en schade aan de directe omgeving als zo ontzettend dichtbij woonwijken worden geplaatst. Op deze afstand is de geluidsoverlast enorm. Het is inmiddels aangetoond dat windmolens van dit formaat op deze afstand gezondheidsschade geeft voor de lokale bewoners.

Met de verkiezingen in aantocht kunnen we een vuist maken! Op deze site zie je wat de impact van de XXL windmolens voor Goirle is en lees je alle informatie over de plannen. Je kan op deze site ook perfect zien welke politieke partij tegen de plannen van de XXL windmolens zijn en welke partijen niet opkomen voor de belangen van de inwoners van Goirle.

Stichting Tegenwind Goirle komt op voor de belangen van alle inwoners. Door u aan te melden als belanghebbende krijgen we als stichting meer slagkracht om de politieke partijen op andere gedachten te brengen en kunnen we gezamenlijk de juridische strijd aan gaan mocht dat alsnog nodig zijn.

Windmolens in de wijk de Hoge Wal in Goirle

Windmolens zijn goed voor de energietransitie, maar kunnen ook overlast en schade geven aan de directe omgeving als ze vlak bij woonwijken worden geplaatst.

Geen wetgeving

Om overlast te voorkomen staan windmolens in Duitsland daarom op een afstand van 10 keer de hoogte van de windmolen. In Nederland is er momenteel geen regelgeving over hoe dicht de windmolens bij een woonwijk mogen staan. De gemeente Goirle wil die wetgeving niet afwachten en zet de procedures gebaseerd op oude, kleinere windmolens gewoon door!

De gemeente Goirle is hier meerdere keren op gewezen. Met het aanbieden van zienswijzen, gebruik maken van het spreekrecht tijdens raadsvergaderingen en het aanbieden van een petitie is het nu voor iedereen wel duidelijk dat er geen draagkracht is voor XXL windmolens zo dichtbij. De verantwoordelijk wethouder Franssen van Lijst Riel Goirle kan de inwoners van Goirle niet beloven dat ze daadwerkelijk verder weg worden geplaatst dan 500 meter. Vooralsnog is er alleen de belofte dat er verder onderzoek moet worden gedaan en dat het zoekgebied het hele gebied de Baars betreft.

Andere gemeenten rondom Tilburg hebben beter geluisterd naar de mening van hun inwoners. De gemeente Hilvarenbeek heeft de minimale afstand tot de windmolens vergroot tot 800 meter. Zo wordt het zoekgebied de Baars een heel stuk kleiner en verschuift het vanzelf naar de 500 meter grens vanaf Goirle.

Overlast in de hele wijk

Volgens regels in Duitsland moeten windmolens van deze hoogte op 2500 meter afstand komen te staan van de woonwijk. De gemeente Goirle heeft laten weten dat ze mogelijk geplaatst gaan worden op 500 meter afstand. Op deze afstand is de geluidsoverlast enorm. De Hoge Wal heeft al veel geluidsoverlast van de A58 en daar komt het gezoef van windmolens bij.

Windmolens van deze grote brengen een constante brom van lage tonen en trillingen over die door de hele wijk te horen zal zijn. Verder geven windmolens op deze korte afstand slagschaduw van de steeds voorbij zwiepende wieken. De hele wijk de Hoge Wal zal ook deze schaduw in de ochtenduren zien!

Wat kunnen we doen?

We zijn niet tegen het plaatsen van windmolens in de energietransitie, maar we vragen de gemeente om nog geen besluit te nemen voordat:

  • Duidelijk wordt wat de Nederlandse wet- en regelgeving is voor het plaatsen van windmolens zo dicht bij een woonwijk
  • Er in ieder geval wordt afgesproken om een afstand te behouden van 10 keer de masthoogte.

Bewoners in Goirle hebben al massaal een petitie getekend waarin ze de gemeenteraad vragen te wachten met het aanwijzen van de weilanden naast de Hoge Wal als bouwlocatie totdat er duidelijke regelgeving komt. Of om in ieder geval rekening te houden met de gezondheidsschade en een minimale afstand aan te houden zoals deze gebruikelijk is in Duitsland.

Ondanks de 1022 handtekeningen heeft een amendement van de PVDA, VVD, SP en APGR helaas geen meerderheid gehaald in de gemeenteraad van december 2021. De verantwoordelijk wethouder van Lijst Riel Goirle blijft er maar op hameren dat het allemaal wel meevalt, maar tegelijkertijd wil ze geen toezeggingen doen als het gaat om de veel te korte afstand ten opzichte van de woonwijken in Goirle. Met de verkiezingen in aantocht kunnen we een gemeenteraad kiezen die de plannen voor windmolens zonder overlast kan uitvoeren.

Hierboven is zichtbaar dat de 800 meter grens van Hilvarenbeek en de 500 metergrens vanaf Goirle het zoekgebied een heel stuk kleiner maakt.

Het rode vlak toont aan waar de windmolens mogelijk komen te staan.

Op welke partij moet ik stemmen?

Met de gemeenteraadsverkiezing in aantocht kunnen we een vuist maken. Welke partijen willen de XXL windmolens in onze achtertuin plaatsen en welke partijen komen op voor de belangen van de bewoners van Goirle. Door te stemmen op een partij die een vuist durft te maken, kunnen we nog het tij keren.

De PVDA is naast de VVD, Pro Actief Goirle en de APGR de partij die zich sterk maakt om de inwoners van Goirle te beschermen tegen overlast van windmolens. Ze nemen een duidelijk standpunt in dat ze het belang van windmolens inzien, maar dat deze op een afstand moet komen van minimaal 10x de masthoogte.

Helaas wil D66 en het CDA nog geen duidelijk standpunt innemen wat betreft de komst van de windmolens. Deze partijen hebben het amendement van de PVDA, VVD en SP niet willen steunen.


De partij Lijst Riel Goirle van verantwoordelijk wethouder Franssen. De partij wil het plan van de windmolens koste wat kost doorzetten voordat er landelijke richtlijnen komen. Daarnaast heeft deze partij zich, gek genoeg, sterk gemaakt om de weilanden en natuurgebieden tussen Riel en Goirle buiten het zoekgebied voor windmolens te houden. Daarmee geven ze een duidelijk signaal af: de rust voor de dieren in natuurgebieden gaan boven de rust van de bewoners in Goirle-Oost. Deze partij heeft dan ook het ingediende amendement niet gesteund.

Achtergrondinformatie

Windmolens op korte afstand schadelijk voor de gezondheid

Dr.ir. Jan de Laat, audioloog van het LUMC academisch ziekenhuis laat op YouTube zien dat de windmolens op korte afstand leiden tot flinke geluidsoverlast, stress en vaak voorkomende slapeloosheid. Dit recent onderzoek moet nog gepubliceerd worden.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via tegenwindgoirle@outlook.com.